Bli Stödmedlem

G F   W e r m d ö

G L Ä D J E

G E M E N S K A P

U T V E C K L I N G

Bli stödmedlem

Att vara stödmedlem innebär att du stöttar föreningen och våra gymnaster genom ditt medlemskap. Du får rösträtt på årsmötet och kan engagera dig i att utveckla vår förening. Du får självklart också tillgång till våra förmåner och erbjudanden.Copyright 2019 Gymnastikföreningen Wermdö. Kopiering förbjuden, för alla syften.