Vision

Vision

Den mest attraktiva gymnastikföreningen
i Stockholm - något för alla

  • Vi vill vara en nytänkande förening i ständig utveckling.
  • Vi vill erbjuda ett brett utbud av träningsformer inom gymnastiken efter gymnasternas önskemål och behov. För den som vill tävla eller träna.
  • Vi vill behålla våra gymnaster länge så att alla lär sig träning för livet.
  • Vi vill att gymnastik ska handla om glädje och gemenskap, i föreningen, gruppen och hos individen.
  • Vi vill erbjuda en plats där alla känner sig trygga och sedda.
  • Vi vill ständigt söka utbyten hos andra idrotter och föreningar för att utveckla oss som medlemmar och bygga starka relationer inom kommunen.
  • Vi vill skapa utveckling i vår förening genom utbildning, uppmuntran och ett tillåtande klimat.

Copyright @ All Rights Reserved