Gemenskap

Gemenskap

Tillsammans ser och hör vi alla i föreningen!


Gemenskap är ett resultat av hur vi agerar, samarbetar och kommunicerar.


Det bygger stolthet och ger mening till verksamheten.


Föreningens gemenskap är lika viktig som gruppens gemenskap.


Med aktiviteter som ledardagar, läger, utbildningar, föräldramöten samt skapa ambulerande tränargrupper m.m. tror vi att vi kan främja gemenskapen i föreningen.


Som medlem i vår förening är man en viktig länk var man än befinner sig i kedjan.

Copyright @ All Rights Reserved