Styrelse

Styrelse

Styrelsen valdes på årets digitala årsmöte den 25/5 2020.

Karin Brodén, ordförande  (1 år)


Tove Bergmar Jonsson, vice ordförande  (1 år)
Ansvarsområde: Sponsring


Johan Wennerberg, kassör  (2 år)

Daniel Sörlöv, sekreterare  (2 år)

Ansvarsområde: Sponsring


Madelen Englund, ledamot  (1 år)
Ansvarsområde: Personal


Melinda Fredriksson, ledamot  (2 år)
Ansvarsområde: Kläder


Pia Jarlin, ledamot  (1 år)
Ansvarsområde:


Sandra Jonsson, ledamot  (2 år)
Ansvarsområde:


Matilda Rydin, suppleant  (1 år)

Klara Rahlberg, suppleant  (1 år)


Susann Svallfors, suppleant  (1 år)


Ingela Krantz, suppleant  (1 år)


Valberedningen:

Sofia Nordwall (ordf.) samt Ellinor Kruse (båda 1 år)

Mail till styrelsen: styrelsen@gfwermdo.se

Copyright @ All Rights Reserved