Styrelse

G F   W e r m d ö

G L Ä D J E

G E M E N S K A P

U T V E C K L I N G

Styrelse

Styrelsen väljs på årsstämman och är ansvariga för att förverkliga den strategiska riktningen för föreningen enligt besluten på årsmötet.


Vår personal är ansvarig för den dagliga verksamheten och för sådana frågor vänd dig alltid i första hand till kansliet på kansli@gfwermdo.se men du är självklart alltid välkommen att kontakta styrelsen genom styrelsen@gfwermdo.se

Styrelseroll

Ordförande

Karin Brodén

karin.broden@gfwermdo.se

2020-2021

Vice ordförande

Tove Bergmar Jonsson

tove.bergmar.jonsson@gfwermdo.se

2020-2021

Kassör

Johan Wennerberg

johan.wennerberg@gfwermdo.se

2020-2022

Sekreterare

Daniel Sörlöv

daniel.sorlov@gfwermdo.se

2020-2022

Ledamot

Madelen Englund

madelen.englund@gfwermdo.se

2020-2021

Ledamot

Melinda Fredriksson**


2020-2022

Ledamot

Pia Jarlin**


2020-2021

Ledamot

Sandra Jonsson

sandra.jonsson@gfwermdo.se

2020-2022

Suppleant

Matilda Rydin

matilda.rydin@gfwermdo.se

2020-2021

Suppleant

Klara Rahlberg

klara.rahlberg@gfwermdo.se

2020-2021

Suppleant

Susann Svallfors

susann.svallfors@gfwermdo.se

2020-2021

Suppleant

Ingela Krantz

ingela.krantz@gfwermdo.se

2020-2021

** Anger styrelseperson som avträtt sitt uppdrag, platsen kommer tillsättas vid nästa ordinarie årsmöte

Valberedningen

Ordförande

Sofia Nordwall

sofia.nordwall@gfwermdo.se

2020-2021

Ledamot

Elinor Kruse

elinor.kruse@gfwermdo.se

2020-2021

Copyright 2019 Gymnastikföreningen Wermdö. Kopiering förbjuden, för alla syften.