Årsmöte

Årsmöte

Föreningens första ordinarie årsmöte kommer att hållas: 


OBS nytt datum! 25 maj, kommer att vara digitalt


Utifrån nuvarande samhällssituation och spridningen av Corona viruset fick vi flytta det planerade årsmötet den 31 mars till den 25 maj. Då läget fortfarande är kritiskt har vi valt att genomföra årsmötet digitalt den 25 maj.

Eftersom årsmötet sker digitalt så kan endast anmälda medlemmar delta.


Info och anmälan 


Fullmakt


Du som är intresserad av att engagera dig genom att ingå i styrelsen kan höra av dig till valberedningen via mail: valberedning@gfwermdo.se

Copyright @ All Rights Reserved