Årsmöte


Årsmöte

Föreningens första ordinarie årsmöte kommer att hållas: 


31/3 kl. 19:00 prel. Ösbyskolans matsal 


Föredragningslista kommer presenteras här.


Motioner skall vara inkomna senast 1/3.


Du som är intresserad av att engagera dig genom att ingå i styrelsen kan höra av dig till valberedningen via mail: valberedning@gfwermdo.se

Copyright @ All Rights Reserved