Parkour

Parkour

Parkour är att ta sig från punkt A till punkt B på snabbast, smidigast och effektivast sätt möjligt.


I parkour ses varje hinder som en möjlighet att utveckla sin fysiska och psykiska kapacitet genom träning, för att överkomma allt svårare hinder. Parkour utövas såväl inom- som utomhus – bara fantasin sätter gränser för vilka hinder och banor som ni kan skapa utifrån era förutsättningar.


En parkour-tävling avgörs med hjälp av runs.  Ett “run” är max 60 sekunder där utövaren visar vad den kan göra för olika parkour-rörelser ensam på tävlingsarenan. Allting är tillåtet så länge man endast använder sig av sin egen kropp.


Anmäl dig här!