Barngymnastik

Barngymnastik

BARNGYMNASTIK bygger på lek, och rörelseglädje.


I barngymnastiken byggs barnens fysiska självkänsla som i sin tur bygger upp deras psykiska självkänsla. Barn som tidigt börjar med gymnastik och får träna dessa färdigheter får en starkare självkänsla och de blir bättre på idrott överlag.


I Gymnastiken tränar vi på att: hoppa, springa, gå, klättra, hänga, krypa, åla, kasta, fånga, stödja, balansera, rulla.

Det är de 12 grundmotoriska färdigheterna.


Anmäl dig här!

Copyright @ All Rights Reserved