Börja träna

G F   W e r m d ö

G L Ä D J E

G E M E N S K A P

U T V E C K L I N G

Börja träna

Att börja träna är första steget till en inspirerande och givande fritid.
Du kan läsa mer om våra olika områden på undersidorna i menyn.


Anmälan Till Barngrupp

Köanmälan till barngrupp


Anmälan till Träningsgrupp

Köanmälan till träningsgrupp 

Anmälan till Tävlingsgrupp


Anmälan till Parkour
Köanmälan till parkour


Copyright 2019 Gymnastikföreningen Wermdö. Kopiering förbjuden, för alla syften.