Uppvisning

G F   W e r m d ö

G L Ä D J E

G E M E N S K A P

U T V E C K L I N G

Uppvisningar

Vi har uppvisningar 2 gånger om året, en i april/maj och en innan jul.


Våruppvisningen söndagen 17/5 2020


Vi har ännu inte beslutat om uppvisningsdag för hösten 2020.

Copyright 2019 Gymnastikföreningen Wermdö. Kopiering förbjuden, för alla syften.