Arrangemang

G F   W e r m d ö

G L Ä D J E

G E M E N S K A P

U T V E C K L I N G

Arrangemang

Föreningen anordnar ett antal olika egna arrangemang varje år. I vår öppna kalender nedan kan du se när, var och hur vi har arrangemang.

Läs gärna mer på våra undersidor för detaljerad information: Värmdö Trupp Cup | Värmdö Höst Cup | UppvisningarLäger

Du kan också hämta en ICAL-fil och prenummerera på våra händelser genom att klicka här.

Copyright 2019 Gymnastikföreningen Wermdö. Kopiering förbjuden, för alla syften.